top
logo

 Indkaldelse til generalforsamling 22. april 2019

Indkaldelse til generalforsamling 22. april 2019 Her.

Regnskab/Budget Her. 

Fuldmagt Her. 

 Billeder fra GivLiv kursus

Her er lidt stemningsbilleder fra intro-GivLiv kursus, Bregninge friskole, 15-09-2018.

Bregninge001   Bregninge014   Bregninge024

Bregninge031   Bregninge079   Bregninge095

Bregninge099   Bregninge110  Bregninge029

 Referat af bestyrelsesmøde 25-08-2018

Referat af bestyrelsesmøde 25. august 2018. Klik her.

 Referat af generalforsamling 2018

Du kan finde referat af generalforsamling 2018, formandens beretning samt info om fibernet i kaldred HER...

 

 Der er nu muligheder for at få fibernet i GF-Birkely

Tilmelding til muligt fibernet fra Fibia inden 1. maj 2018.

 

 • Tilmelding til muligt fibernet fra Fibia inden 1. maj 2018.

 • Samfundet i dag bliver mere og mere digitaliseret, vi kommunikerer via digitale platforme, foretager indkøb via hjemmesider samt streamer i større omfang end tidligere, hvorfor efterspørgslen på en ordentlig internetforbindelse er stadig stigende blandt befolkningen i Danmark.

 • Bestyrelsen for Kaldred 1967 har derfor afholdt møde med Fibia, hvor de har undersøgt mulighederne for at få lagt fibernet ud i deres område med det formål at deres og vores grundejere fremadrettet vil være sikret en fast og hurtig internetforbindelse til en rigtig god pris.

 • Ovenstående mulighed for at få lagt fibernet ud i vores grundejerforening, kunne vi som bestyrelse ikke sidde overhørig. Vi har derfor været i tæt dialog med Fibia, og kan nu som grundejerforeningen Kaldred 1967 tilbyde vores medlemmer en lignende aftale.

 • Tilbuddet fra Fibia til vores grundejerforening betyder, at vi kun skal være 60 grundejere, som siger ja til dette tilbud, så vil selve udlægningen af fibernet på alle vores veje være uden omkostninger for os. Den enkelte grundejer som tilmelder sig tilbuddet, skal herefter kun betale for forbindelsen fra vejen og ind til huset, hvilket kan gøres for en engangsudgift på kr. 1.995,- inkl. moms, installation og montering af router/tilslutningsboks.

 • De 1.995 kr. vil ydermere være tilskudsberettiget ifølge ordningen for håndværkerfradrag, hvilket næsten vil halvere den reelle udgift til etablering. Dertil vil du selvfølgelig skulle betale for et abonnement, som i vores tilfælde vil beløbe sig til kr. 199,- pr. mdr. for en 50/50 MB forbindelse uden loft over forbrug, men fordi det netop er et fritidshus-abonnement vil det være muligt at sætte abonnementet i bero i de måneder, hvor du ikke bruger det, hvilket betyder, at du kun skal betale kr. 49,- pr. mdr.

 • OBS. Betaling finder først sted, når installationen hos den enkelte grundejer er færdig.

 • Du får også mulighed for gennem Fibia via Waoo at vælge en tv-pakke med 28 kanaler til en merpris pr. måned på kr. 100,-, hvis du ønsker flere end de 28 kanaler, kan der tilkøbes ekstra kanaler.

 • Vi har i samarbejde med Fibia fået oprettet en fælles hovedhjemmeside for alle 6 grundejerforeninger med navnet www.fibia.dk/kaldred, herunder har grundejerforeningen GF-Birkely fået deres egen hjemmeside med navnet www.fibia.dk/birkely. Her kan du finde alle oplysninger om dette projekt, det vil være her du skal foretage tilmelding til tilslutning og du vil også løbende kunne orientere dig om, hvor mange der har tilsluttet sig, og hvor mange tilslutninger vi eventuelt mangler før projektet kan gå rigtig i gang.

 • Tilmeldingsfrist er sat til 1. maj - Du kan tilmelde dig her  

 Indkaldelse til generalforsamling


Inkaldelse til generalforsamling 2018 HER.

 

 

Referat af generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2017 her    pdf

Bestyrelsen er, fra et medlem, blevet gjort opmærksom på at vores vedtægter på hjemmesiden, ikke var blevet opdateret efter sidste generalforsamling (2017).
Dette er nu ændret.                  ok


Vedligeholdelse af parceller...

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Birkely.

 

Fra gammel tid er der en række ret strenge servitutter og regler om vedligehold af parcellerne, bl.a. må bevoksning i skæl være max 3 meter højt.

 

Det er vel de færreste, som ønsker disse regler håndhævet 100 % i dag. Men det er alligevel væsentligt, at parcellerne bliver passet, så området fremstår vedligeholdt. Især er det vigtigt, at bevoksning og træer ud mod vej overholder kommunens krav, således at skraldebil m.m. kan komme frem uden at blive generet af grene, der rager ud over vejen. Og at stier er fremkommelige, så vi alle kan færdes uden problemer i området.

 

Derudover bør alle være interesserede i at medvirke til den gode stemning i området ved at træer m.v., der er til gene for naboer, bliver vedligeholdt, ligesom træer der (ved næste storm) er i fare for at vælte ned i eget eller i naboens hus, bør beskæres eller fældes.

Bestyrelsen har gennemgået området og fundet et antal parceller, som IKKE bliver vedligeholdt. Vi kontakter disse medlemmer direkte med en beskrivelse af, hvad der skal udføres på parcellerne.

Reglerne er, at såfremt ovennævnte ikke efterkommes, kan grundejerforeningen få arbejdet udført for ejerens regning.

Vi vil anmode om, at alle medlemmer vil bruge efteråret til af bringe forholdene i overensstemmelse med ovenstående.

God arbejdslyst.


Med venlig hilsen Bestyrelsen.

 

PS. Fællesarealer - Der pågår løbende oprydning og etapevis beskæring/fældning på fællesarealerne

 

Entreprenører som kan hjælpe med træfældning findes i lokalaviser etc. men her er lige et par forslag:

Stubmanden tlf. 24485640 www.stubmanden.dk

J.H. Hansen, Træfældning tlf. 51310767

Knud's Maskinudlejning og Service tlf. 21606544

 

 

Et godt naboskab...

 godt naboskab
 

Læs mere under praktiske informationer i hovedmenuen.
Hegn og et godt naboskab - Hegnsloven 

Klagemuligheder over dårligt håndværk...

Har du har haft håndværkere på besøg, og er du ikke tilfreds med udførelsen af deres arbejde, prisen, leverancer, for dårlige materialer m.m. - så benyt dig af denne enestående "klageguide", og få problemet løst i en fart.

12

 Link til klageguide findes også under "Praktiske informationer" i hovedmenuen her på siden. 

Henvendelse fra vores renovationsarbejder...

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra vores renovationsarbejder, som beder os om at komme aske samt indhold af tømte kattebakker og lignende, i lukkede poser inden det smides i affaldscontaineren.
Således undgår vi, at han skal stå og indånde støvskyer fra de nævnte effekter ved tømning af vores containere.

Ligeledes skal vi huske at vende håndtagene på containeren ud mod vejen, således at han undgår at skulle vende mange hundrede containere om dagen.

Adgangsvejen fra skel til affaldsbeholderen skal opfylde følgende krav:

 • Et jævnt og fast underlag af fliser, asfalt, beton eller lignende.
 • Mindst 1 meter bred.
 • Ingen stigninger på over 10 centimeter pr. meter.
 • Ingen trapper.
 • Fri passage hele vejen.
 • Døre og låger kan stå åbne af sig selv og være mindst 1 meter brede.
 • Fri højde over vejen på mindst 2,20 meter.
 • Ryddet for sne og is.
 • Saltet eller gruset i glat føre.
 • Kan du ikke opfylde kravene, skal du stille affaldsbeholderen ud til vejen senest kl 6.00 på tømmedagen.

RenoNorden.  

Velkommen til Kaldredgården's Put & Take...


Vi byder velkommen til

 

kaldredgaard putandtake

 

faceblink

Blanketter...

Vi har fået en ny menu som hedder blanketter. Her ligger bl.a.  foreningens fuldmagter til vores generalforsamlinger klar til udskrivning. 

 

Kære medlemmer

Det er med stor glæde vi i dag kan meddele, at de 3 hjertestartere som grundejerforeningerne Birkely, Ingershøj og Plantagen i fællesskab har indkøbt, nu er installeret og klar til brug, om end dette forhåbentligt aldrig bliver nødvendigt.

Placeringen af de 3 startere i området er:

Hvidtjørnevej ud for nr. 7

Karens Mindevej ud for nr. 26

Lizzivej mellem de grå containere og Planetvej

Se kort med placering her

Placeringerne er valgt således, at ingen medlemmer af de 3 foreninger har mere end 500m i fugleflugt til nærmeste starter, hvis uheldet en dag er ude.

Hvorvidt starterne i tilfælde af de skal i brug, vil blive afhentet af folk til fods, på cykel eller i bil kan ingen på forhånd vide. Bestyrelserne i de 3 foreninger har derfor vurderet, at de aktuelle placeringer er det bedst mulige kompromis mellem tilgængelighed og afstand.

De 3 startere er blevet registreret på www.hjertestarter.dk, og vil således også blive vist i TrygFondens hjertestarter app, som viser nærmeste hjertestarter, hvor end i landet man måtte opholde sig.

Alle medlemmer opfordres til at printe, læse og gemme vedhæftede manual for hjertestarterne, således man har en ide om hvad der skal gøres, såfremt det en dag skulle blive alvor. Se manual/brugervejledning her

Endvidere opfordres alle medlemmer til at lægge mærke til, om en diode lyser i skabene, når man tilfældigt går forbi en af de 3 startere. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes man kontakte sin bestyrelse.

Der vil blive arrangeret kursus i brug af hjertestarter samt hjertemassage lørdag d. 15/9 på Bregninge Skole. Nærmere detaljer følger.

M.v.h.

Bestyrelsen

 


bottom
topWebmaster

bottom
 
© Grundejerforeningen Birkely - 2013 - CVR Nr: 34635471