top
logo

 

forside header

Referat af generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2017 her    pdf

Bestyrelsen er, fra et medlem, blevet gjort opmærksom på at vores vedtægter på hjemmesiden, ikke var blevet opdateret efter sidste generalforsamling (2017).
Dette er nu ændret.                  ok


Vedligeholdelse af parceller...

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Birkely.

 

Fra gammel tid er der en række ret strenge servitutter og regler om vedligehold af parcellerne, bl.a. må bevoksning i skæl være max 3 meter højt.

 

Det er vel de færreste, som ønsker disse regler håndhævet 100 % i dag. Men det er alligevel væsentligt, at parcellerne bliver passet, så området fremstår vedligeholdt. Især er det vigtigt, at bevoksning og træer ud mod vej overholder kommunens krav, således at skraldebil m.m. kan komme frem uden at blive generet af grene, der rager ud over vejen. Og at stier er fremkommelige, så vi alle kan færdes uden problemer i området.

 

Derudover bør alle være interesserede i at medvirke til den gode stemning i området ved at træer m.v., der er til gene for naboer, bliver vedligeholdt, ligesom træer der (ved næste storm) er i fare for at vælte ned i eget eller i naboens hus, bør beskæres eller fældes.

Bestyrelsen har gennemgået området og fundet et antal parceller, som IKKE bliver vedligeholdt. Vi kontakter disse medlemmer direkte med en beskrivelse af, hvad der skal udføres på parcellerne.

Reglerne er, at såfremt ovennævnte ikke efterkommes, kan grundejerforeningen få arbejdet udført for ejerens regning.

Vi vil anmode om, at alle medlemmer vil bruge efteråret til af bringe forholdene i overensstemmelse med ovenstående.

God arbejdslyst.


Med venlig hilsen Bestyrelsen.

 

PS. Fællesarealer - Der pågår løbende oprydning og etapevis beskæring/fældning på fællesarealerne

 

Entreprenører som kan hjælpe med træfældning findes i lokalaviser etc. men her er lige et par forslag:

Stubmanden tlf. 24485640 www.stubmanden.dk

J.H. Hansen, Træfældning tlf. 51310767

Knud's Maskinudlejning og Service tlf. 21606544

 

 

Et godt naboskab...

 godt naboskab
 

Læs mere under praktiske informationer i hovedmenuen.
Hegn og et godt naboskab - Hegnsloven 

Klagemuligheder over dårligt håndværk...

Har du har haft håndværkere på besøg, og er du ikke tilfreds med udførelsen af deres arbejde, prisen, leverancer, for dårlige materialer m.m. - så benyt dig af denne enestående "klageguide", og få problemet løst i en fart.

12

 Link til klageguide findes også under "Praktiske informationer" i hovedmenuen her på siden. 

Henvendelse fra vores renovationsarbejder...

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra vores renovationsarbejder, som beder os om at komme aske samt indhold af tømte kattebakker og lignende, i lukkede poser inden det smides i affaldscontaineren.
Således undgår vi, at han skal stå og indånde støvskyer fra de nævnte effekter ved tømning af vores containere.

Ligeledes skal vi huske at vende håndtagene på containeren ud mod vejen, således at han undgår at skulle vende mange hundrede containere om dagen.

Adgangsvejen fra skel til affaldsbeholderen skal opfylde følgende krav:

  • Et jævnt og fast underlag af fliser, asfalt, beton eller lignende.
  • Mindst 1 meter bred.
  • Ingen stigninger på over 10 centimeter pr. meter.
  • Ingen trapper.
  • Fri passage hele vejen.
  • Døre og låger kan stå åbne af sig selv og være mindst 1 meter brede.
  • Fri højde over vejen på mindst 2,20 meter.
  • Ryddet for sne og is.
  • Saltet eller gruset i glat føre.
  • Kan du ikke opfylde kravene, skal du stille affaldsbeholderen ud til vejen senest kl 6.00 på tømmedagen.

RenoNorden.  

Velkommen til Kaldredgården's Put & Take...


Vi byder velkommen til

 

kaldredgaard putandtake

 

faceblink

Blanketter...

Vi har fået en ny menu som hedder blanketter. Her ligger bl.a.  foreningens fuldmagter til vores generalforsamlinger klar til udskrivning. 

 


bottom
topWebmaster

bottom
 
© Grundejerforeningen Birkely - 2013