top
logo

 generalforsamling


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Kalundborg Kommune.

Forslag fra medlemmer, eller sager der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest den 1. februar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


bottom
topWebmaster

bottom
 
© Grundejerforeningen Birkely - 2013 - CVR Nr: 34635471