top
logo

Orden header

     1.Generelt.
              Foreningens veje, anlæg og grønne områder er sat under medlemmernes,
              og deres gæsters beskyttelse.

        

           2Færdsel.
               
Kørsel med enhver form for motorkøretøj må kun ske på vejene – dog tilladt af kortere varighed ved behov.
               Højeste tilladte hastighed er 20 km/t.

               Hastigheden skal i øvrigt altid tilpasses efter forholdene, og kan derfor være lavere end 20 km/t af hensyn til områdets børn og dyreliv
               samt minimering af støvgener samt forlængelse af vejenes holdbarhed.

               

            3. Husdyr
                Der henvises til gældende lovgivning.

 

            4 .Medlemmernes vedligeholdelsespligt.
                
Det pålægges medlemmerne at renholde samt foretage løbende græsslåning af græsrabatten uden for egen parcel.
                Jf. Kalundborg Kommunes regler vedr. beskæring mod veje/stier skal grundejere med skel ud til veje, stier og øvrige fællesarealer, holde
                sin beplantning/hække på egen grund året rundt.
                Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde på foreningens græsrabatter på 2.50 meter og en frihøjde på foreningens veje på 4,50 meter.
                Husk i den forbindelse at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.

 

             5. Motoriserede haveredskaber.
                 Vi henstiller til at anvendelse af el og motor-drevet værktøj og haveredskaber, kun benyttes på hverdage i
                 tidsrummet kl. 09.00 til 20 og i weekender fra kl. 09.00 til 17.00.

 

              6. Haveaffald samt storskrald m.m.
                   Haveaffald, storskrald og øvrigt affald må ikke henkastes / deponeres på foreningens veje,
                   vendepladser og øvrige fællesarealer. Der henvises til kommunens genbrugsplads.

 

              7. Til-salg skilte på grundejerforeningens fællesarealer.
                   
Der må ikke opsættes Til-salg skilte på grundejerforeningens fællesarealer.
                   Til-salg skilte må udelukkende sættes ved den matrikel, som er til salg. Ejendomsmæglerne er orienteret om, og har accepteret dette.

 

               8. Afbrænding.
                   Jf. Kalundborg kommunes regler for afbrænding, er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i sommerhusområdet.
                    Mht. hygge- og lejrbål henvises til Kalundborg Kommunes regler på området.
                    Medlemmerne har til stadighed pligt til at ajourføre sig med gældende regler
                    og eventuelle afbrændingsforbud på kommunens hjemmeside, inden nogen form
                    for afbrænding påbegyndes. 
                 

                9.Salg af ejendom.
                   Husk at give meddelelse til bestyrelsen ved salg af parcel og evt. ændring af folkeregisteradresse på flg mailadresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


                 

                 Alle medlemmer opfordres til at hjælpe med til at ovennævnte retningslinjer overholdes, så vi kan få et godt og attraktivt fristed til glæde for alle.
                

 


bottom
topWebmaster

bottom
 
© Grundejerforeningen Birkely - 2013 - CVR Nr: 34635471