top
logo

Orden header

 


Kørehastighed: Max 30 km/t jfr. hastighedszonen. Hastigheden skal iøvrigt altid afpasses efter forholdene, og kan derfor være lavere end 30 km/t, af hensyn til bl.a. børn i området, støvgener samt vejenes holdbarhed.


Afbrænding er totalt forbudt.

Anvendelse af motoriserede haveredskaber må kun finde sted på hverdage samt lørdage mellem kl. 9-17. Søn- og hellidage mellem kl. 9-12. Fredag må der andvendes plæneklipper til kl. 20. Græsslåning skal finde sted mindst 2 gange om året, inden den 15. maj og den 15 august.
Motordrevne værktøjer til brændeskæring og lignende må kun benyttes inden for græsslåningstiden.

Haveaffald og lignende må ikke henkastes / oplagres på veje, vendepladser og fællesarealer.

Parkering på vendepladser og fællesarealer er forbudt. Både ens egen samt eventuelle gæsters biler bedes parkeret på de respektive parceller.
Uindregistrerede biler og campingvogne (uden nummerplader) må ikke henstilles på parcellen. Overtrædelse af forbudet vil medføre anmeldelse til Kalundborg Kommune og Politiet).

Hunde: De af vore medlemmer, som har hund, anmodes om at sørge for, at disse ikke strejfer om og er til gene for omboende.

Generelle forhold: Såfremt grundejerforeningens bestyrelse modtager berettigede klager over manglende vedligeholdelse eller brug af en parcel i grundejerforeningens område, vil
grundejerforeningens bestyrelse påminde ejeren om at bringe forholdet i orden. Efterkommes denne påmindelse ikke inden 14 dage, vil vedligeholdelsesarbejdet blive udført på grundejerforeningens foranledning og for ejerens regning, jfr. vedtægtens § 18, eller evt. videregive klagen til kommunen.

HUSK at give meddelelse til formanden eller kassereren om salg af parcel og evt. ændring af folkeregisteradresse

Alle grundejerforeningens medlemmer bedes medvirke til at ovennævnte retningslinier overholdes, således at vi kan få et godt og attraktivt fristed til glæde for alle.


.Bestyrelsen, Oktober 2013.


bottom
topWebmaster

bottom
 
© Grundejerforeningen Birkely - 2013 - CVR Nr: 34635471