top
logo

Orden header

     1.Generelt.
              Foreningens veje, anlæg og grønne områder er sat under medlemmernes,

               og deres gæsters beskyttelse.

        

           2. Færdsel.
               Kørsel med enhver form for motorkøretøj må kun ske på vejene.
                Højeste tilladte hastighed er 30 km/t.
               Hastigheden skal i øvrigt altid afpasses efter forholdene, og kan derfor være lavere
               end 30 km/t, 
af hensyn til   områdets børn, og  dyreliv, minimering af støvgener
                samt forlængelse af vejenes holdbarhed.

               Enhver form for væddeløbskørsel er forbudt, dette gælder også cykler og knallerter.
               Al øvrig færdsel på foreningens fællesarealer, som ikke er anlagte veje eller stier,
               skal foregå til fods.


            3.Skydevåben/farlig leg
               Brug af alle former for skydevåben inkl. luftbøsser er strengt forbudt på foreningens
               arealer og veje – hjælp med at sikre at evt.overtrædelser bliver anmeldt til Politiet.
               Farlig leg med flitsbuer og slangebøsser etc. er ligeledes strengt forbudt på foreningens
               arealer og veje.

 

             4.Husdyr.
                Hundeejere skal sørge for, at hundene ikke strejfer om, og dermed er til gene for
                omkring boende. Ligeledes skal hundeejere drage omsorg for, at hundene ikke generer
                med unødig hundeglam, samt opsamle hundens efterladenskaber på fællesarealer.
                Jf. hundeloven skal hunde uden for parcellen føres i snor, alternativt være i følgeskab
                med en person der har fuld kontrol over den.

 

             5.Medlemmernes vedligeholdelsespligt.
                Det pålægges medlemmerne at renholde samt foretage løbende græsslåning af
                græsrabatten uden for deres parcel.
                Jf. deklaration for området skal medlemmerne ligeledes foretage græsslåning
                 på parcellen mindst 2 gange årligt. Første gang
15. maj, og 15. August.
                Jf. Kalundborg Kommunes regler vedr. beskæring mod veje/stier skal grundejere
                 med skel ud 
til veje, stier og øvrige fællesarealer, holde sin egen beplantning,
                 herunder hække helt på sin egen grund året rundt.

                Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde på foreningens
                 græsrabatter/stier på 2,50 meter og en frihøjde over foreningens veje på 4,50 meter.

                 Husk i den forbindelse at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.
                 Ikke-indregistrerede biler (uden nummerplader) må ikke henstilles på parcellen.
                Der må maksimalt opstilles én campingvogn på parcellen.

 

               6.Motoriserede haveredskaber.
                  Anvendelse af motoriserede haveredskaber må kun finde sted på hverdage
                  inkl. lørdage mellem kl. 9-17, fredage dog fra kl.9-20 og Søn- og helligdage mellem kl.9-12

 

                7.Haveaffald samt storskrald m.m.
                   Haveaffald, storskrald og øvrigt affald må ikke henkastes / deponeres på foreningens veje,
                   vendepladser og øvrige fællesarealer. Der henvises til kommunens genbrugsplads.

 

                8.Afbrænding.
                  Jf. Kalundborg kommunes regler for afbrænding, er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald
                   i sommerhusområder.
                  Mht. hygge- og lejrbål henvises til Kalundborg Kommunes regler på området.
                  Medlemmerne har til stadighed pligt til at ajourføre sig med gældende regler
                  og eventuelle afbrændingsforbud på kommunens hjemmeside, inden nogen form
                  for afbrænding påbegyndes. 
                  Husk at give meddelelse til bestyrelsen ved salg af parcel, 
                  og evt. ændring af folkeregisteradresse.
                 

Alle medlemmer opfordres til at hjælpe med til at ovennævnte retningslinjer overholdes, så vi kan få et godt og attraktivt fristed til glæde for alle.
                                                               Vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 2019.

 


bottom
topWebmaster

bottom
 
© Grundejerforeningen Birkely - 2013 - CVR Nr: 34635471