Bestyrelsens beretning

Indkaldelser

Referater

Indkaldelser


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Kalundborg Kommune.

Forslag fra medlemmer, eller sager der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest den 1. februar.